ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα είναι ένα μονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ο πετροβάμβακας ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation products).

Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Ο πετροβάμβακας παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1,520 oC και στη συνέχεια ινοποιούνται. Οι ίνες του πετροβάμβακα, με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαπωθητικότητα.

Τέλος οι ίνες μορφοποιούνται σε πλάκες και συσκευάζονται με θερμοσυγκολούμενη μεμβράνη πολυεθυλενίου σε δέματα και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου και όχι υψικαμίνου με ορυκτά καύσιμα, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι παραγωγοί πετροβάμβακα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Chimenea

Πλάκες ειδικού πετροβάμβακα, άκαυστες, µε ακουστική και θερµική µόνωση, που δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον, σταθερών διαστάσεων και αµετάβλητες στην πάροδο του χρόνου επικαλυµµένες στη µία πλευρά µε επίστρωση αλουµινίου. Το Panel Chimenea S είναι ειδικός πετροβάμβακας για ενεργειακά τζάκια και εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 650 oC σε συνεχή λειτουργία. Έχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει ότι το υλικό είναι βιοδιαλυτό και δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 97/69/ΕΚ.

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ