ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ AMFIL

Τα μεταλλικά προφίλ Knauf Amfil αποτελούν την οικονομική και ποιοτικά άρτια επιλογή προφίλ στην ξηρά δόμηση.

Ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των κατασκευαστών για περιορισμό του κόστους, παράγονται με μειωμένο πάχος χάλυβα 0,5 mm. σύμφωνα με τις απιτήσεις που προσδιορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14195: 2005 / AC:2006 και έχοντας κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους αντοχών και στατικής επάρκειας.

Επίπεδο ποιότητας και αποδοτικότητας που υπερκαλύπτει το σύνηθες της αγοράς αλλά δεν καλύπτει την πιστοποίηση για ηχομόνωση και πυροπροστασία των συστημάτων ξηράς δόμησης Knauf τοιχοποιίας, επένδυσης και οροφής.

KNAUF AMFIL