ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ KNAUF UA

Τα ενισχυμένα μεταλλικά προφίλ UA είναι διατομές C με πάχος χάλυβα 2 mm.

Φέρουν επίστρωση γαλβανίσματος από ψευδάργυρο που πραγματοποιείται με βύθιση εν θερμώ, ειδικής τεχνολογίας συνεχούς ροής.

Η στερέωσή τους σε δάπεδο και οροφή γίνεται εύκολα και γρήγορα με γωνιακά μεταλλικά ελάσματα.

Τα ενισχυμένα μεταλλικά προφίλ UA βρίσκουν εφαρμογή ως δομικά στοιχεία υψηλής αντοχής σε:

  • Τοίχους και επενδύσεις με υψηλές απαιτήσεις ανάρτηση φορτίων
  • Εξωτερικούς τοίχους τσιμεντοσανίδων για αντοχή σε υψηλές ανεμοπιέσεις
  • Οροφές γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων Aquapanel μεγάλων ανοιγμάτων ή ελέυθερης ανάρτησης
  • Λαμπάδες ανοιγμάτων θυρών
KNAUF UA