ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF

Βασικό συστατικό των συστημάτων ξηράς δόμησης είναι οι δομικές πλάκες (σανίδες) οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επικάλυψη ή επένδυση τοίχων, οροφών, προσόψεων ή ακόμα και ως φέροντα στοιχεία δαπέδων.

Κύριος ρόλος για τις δομικές πλάκες είναι η επαρκής αντοχή, η πυροπροστασία και η ηχομόνωση. Οι δομικές πλάκες είναι διαφόρων τύπων και κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά, αναλόγως των απαιτήσεων.

Τα σχετικά πρότυπα παραγωγής σε ότι αφορά τα υλικά, την παραγωγή και τις ιδιότητες των δομικών πλακών ξηράς δόμησης δίνονται παρακάτω:

  • Γυψοσανίδες με χάρτινη επένδυση: EN 520, DIN 18180
  • Γυψοσανίδες μετά από κατεργασία (διάτρητες γυψοσανίδες, επεξεργασμένες γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με λεπτές στρώσεις, π.χ. μολύβδου, φύλλου αλουμινίου κλπ.): EN 14190, DIN 18180
  • Πανέλα γυψοσανίδων / Betoboard, InTherm, MW: EN 13950, DIN 18184
  • Γυψοσανίδες με ενισχυμένη επένδυση / Fireboards: EN 15283-1
  • Ινοπλισμένες γυψοσανίδες / ινογυψοσανίδες Vidiwall: EN 15283-2
  • Τσιμεντοσανίδες Aquapanel: Οδηγίες των κανονισμών, ETA
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ KNAUF