ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Οι γυψοσανίδες αποτελούνται από έναν πυρήνα γύψου, ο οποίος επικαλύπτεται στις δύο όψεις και στις διαμήκεις ακμές από ένα ειδικό χαρτί. Η σύνθεση του γύψου στον πυρήνα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Οι γυψοσανίδες εργοστασίου Knauf Αμφιλοχίας έχουν εξαιρετικές οικολογικές ιδιότητες που εξασφαλίζονται από την πρώτη ύλη του φυσικού ορυκτού γύψου.

Το πάχος των γυψοσανίδων ποικίλλει, με συνήθη τιμή αυτή των 12,5 mm. Άλλα πάχη είναι αυτά των 15, 18, 20, 25 mm., ενώ για ειδικές εφαρμογές οι γυψοσανίδες παράγονται σε πάχος 6,5 mm. (για μικρής καμπυλότητας κατασκευές), 9,5 mm. (για κούτελα και διακομητικά στοιχεία) ή 10mm (thermoboards).

Το πάχος επηρεάζει την αντοχή, την ηχομόνωση και την πυροπροστασία. Στις σχετικές εφαρμογές το αυξημένο πάχος βελτιώνει τις αντίστοιχες ιδιότητες.

Στην πρόσθια όψη των γυψοσανίδων Knauf, παραγωγής Αμφιλοχίας, είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες σε αποστάσεις των 25 cm. Η πίσω όψη είναι σημαδεμένη στο μέσον με στάμπα πάχους 5 cm. έτσι ώστε να διευκολύνεται η σωστή τοποθέτηση των ορθοστατών.

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ