ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

Το Kelyfos Rooftile είναι ένα σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση του δώματος (ταράτσα) και αποτελείται από ειδικές πλάκες λευκού τσιμέντου υψηλών προδιαγραφών, με επικολλημένη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) Styrofoam IT της Dow.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του Kelyfos Rooftile είναι να έχει προηγηθεί υγρομόνωση και δημιουργία ρύσεων.

Πλεονεκτήματα:

  • Προστασία του δώματος από καιρικές καταπονήσεις, και προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης του δώματος
  • Μικρό βάρος (46 kg./m2) κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης, με ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση με απλή απόθεση
  • Απάλειψη θερμικών γεφυρών χάρη στη ραμποτέ (πατούρα) διαμόρφωση των πλευρών του πλακιδίου
  • Το κύριο μέρος του πλακιδίου αποτελείται από το πιο αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό της αγοράς Styrofoam της Dow
  • Σταματά τη συγκέντρωση υδρατμών στο κτίριο και δεν εμφανίζονται τα αντιαισθητικά μαυρίσματα στους εσωτερικούς τοίχους από μούχλα και υγρασία
  • Λειτουργική και καλαίσθητη τελική επιφάνεια
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ