ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ AQUAPROFIL

Τα Knauf Aquaprofil είναι μεταλλικά προφίλ τα οποία χρησιμοποιούναι σε κατασκευές τοίχων, οροφών και επενδύσεων ξηράς δόμησης σε χώρους υψηλής υγρασίας.

Η χρήση τους όμως συστήνεται ιδιαίτερα σε εξωτερικές τοιχοποιίες με τσιμεντοσανίδες Aquapanel.

Τα Knauf Aquaprofil παράγονται από πρώτη ύλη χάλυβα στις ίδιες διαστάσεις με τα υπόλοιπα προφίλ Knauf και επίστρωση γαλβανιού 150 gr./m2 που αποτελείται από αλουμίνιο, ψευδάργυρο και πυρίτιο.

Η επίστρωση πραγματοποιείται με βύθιση εν θερμώ και ειδικής τεχνολογίας συνεχούς ροής γαλβανίσματος.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της επεξεργασίας είναι η εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.

KNAUF AQUAPROFIL