ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Η εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) παράγεται με τη διαδικασία εξέλασης αφρώδους πολυστερίνης, που έχει ως αποτέλεσμα ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό με ομοιόμορφες μικρές και κλειστές κυψελίδες και έναν απαράμιλλο συνδυασμό ιδιοτήτων που καθιστούν το προϊόν ιδανικό για μεγάλη γκάμα απαιτητικών εφαρμογών θερμομόνωσης.

Διαθέτει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ=0,033 W/mK), υψηλή αντοχή σε φορτία και στην συμπίεση, καθώς και χαμηλή ύδατο-απορροφητικότητα λόγω της κλειστής δομής των κυψελίδων της.

Διατίθεται σε διάφορες μορφές και πάχη, που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν επιτυχώς όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο των κτιριακών, όσο και των εξειδικευμένων βιομηχανικών εφαρμογών:

  • Θερμομόνωση απλών και φυτεμένων δωμάτων
  • θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών
  • θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος
  • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
  • Εξωτερική Θερμομόνωση
  • Θερμομόνωση υπογείων
  • Θερμομόνωση ψυγείων
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ