ΣΥΣΤΗΜΑ MAPEI MAPETHERM

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Mapetherm είναι σύμμικτα συστήματα θερμομόνωσης εξωτερικών τοιχοποιιών και αποτελούνται από υλικά διαφορετικής σύστασης και ιδιοτήτων. Βάσει τις πιστοποίησης τα υλικά εγκρίνονται και πιστοποιούνται ως σύστημα. Μεμονωμένα, σχεδόν για το σύνολο των υλικών, δεν υπάρχει ανεξάρτητο πρότυπο ή προδιαγραφή που να τα πιστοποιεί. Ακόμα και όταν τα υλικά έχουν ανεξάρτητη πιστοποίηση (πχ. μονωτικά και βύσματα), η πιστοποίηση αυτή αφορά την έγκρισή τους για χρήση σε συστήμα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Με την εφαρμογή Mapetherm System η μόνωση εφαρμόζεται αδιάκοπτα στο εξωτερικό του κτιρίου. Το θερμομονωτικό υλικό, βρίσκεται στην εξωτερική στρώση καθυστερώντας τη μεταφορά της θερμότητας. Λειτουργεί ως θερμοσυσσωρευτής, που το καλοκαίρι απορροφά την εξωτερική θερμοκρασία πριν φτάσει στο εσωτερικό του και το χειμώνα αποθηκεύει τη θερμότητα του χώρου και δεν την αφήνει να διαρρέει στο περιβάλλον.

Στα σημεία σύνδεσης των δομικών στοιχείων υπάρχουν θερμικές απώλειες (απώλειες από θερμογέφυρες). Η εξωτερική θερμομόνωση εξαλείφει τις θερμογέφυρες και αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας λόγω της συμπύκνωσης υδρατμών σε αυτά τα σημεία.

Tα τελικά επιχρίσματα Coating System της Μapei εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή στην υγρασία του περιβάλλοντος και καλή διαπνοή. Με επιλογή κοκκομετρίας με διαφορετικό πάχος και τη δυνατότητα χρωματισμού με το σύστημα ColorMap της Μapei, προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην τελική εμφάνιση του συστήματος. Επιλέγοντας τελικό χρωματισμό με δείκτη ανάκλασης μεγαλύτερο του 60% αυξάνουμε τη θερμική προστασία λόγω της ηλιακής ανάκλασης.

ΣΥΣΤΗΜΑ MAPEI MAPETHERM